flow
06 شهریور 1401 - 09:04

جنگ آمریکا و روسیه پایان دنیاست

یک تحلیلگر آمریکایی در نشریه نشنال اینترست نوشت: مواجهه نظامی میان واشنگتن و مسکو نه تنها جنگ جهانی سوم را آغاز خواهد کرد، بلکه آرماگدون و یا همان پایان دنیا را رقم می زند. به گزارش خبرگزاری مهر، «جیسون دیویدسون» استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، در یادداشتی برای نشریه آمریکایی نشنال اینترست، نوشت: مواجهه نظامی میان واشنگتن و مسکو نه تنها جنگ جهانی سوم را آغاز خواهد کرد، بلکه آرماگدون و یا همان پایان دنیا را رقم می‌زند. خبرگزاری مهردیویدسوننشنالاینترستآرماگدونوی در ادامه نوشت: بسیاری در شرایط کنونی از این مساله نگران هستند که سیاست‌های جو بایدن در اوکراین، آمریکا را وارد جنگ در این کشور کند که در نهایت به آغاز یک جنگ جهانی منجر شود. بایدناین استاد علوم سیاسی آمریکایی در ادامه تحلیل خود به مقایسه شرایط کنونی جنگ اوکراین با وضعیت جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم پرداخت و نوشت: در آن زمان تهدیدات مستقیم آلمان نازی علیه منافع آمریکا موجب آغاز جنگ جهانی شد، اما در شرایط کنونی روسیه اقدام مهمی در راستای ضربه زدن به منافع آمریکا در اوکراین انجام نداده، که موجب آغاز جنگ جهانی جدید شود. دیویدسون در ادامه عنوان کرد: من مطمئن هستم که در شرایط فعلی آمریکا، جنگی را علیه روسیه از خاک اوکراین آغاز نخواهد کرد. دیویدسونوی تصریح کرد: حتی آمریکایی‌ها بر اوکراین فشار وارد می‌کنند تا از کمک‌های نظامی غربی‌ها به شیوه‌ای استفاده نکند که موجب تشدید وضعیت جنگی شود. البته همواره این ترس و نگرانی در بین مردم آمریکا و اعضای کنگره وجود دارد که جنگی میان روسیه و آمریکا آغاز شود، ما باید در این باره هوشیار باشیم چون هر جنگی میان این دو کشور ممکن است به پایان دنیا منجر شود. باره
منبع: مهر
شناسه خبر: 670965