flow
08 مرداد 1401 - 14:41

آغاز کشت سورگوم علوفه‌ای در شهرستان البرز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از آغاز کشت سورگوم علوفه‌ای در سطح ۵ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد. علیرضا برخی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: کشت سورگوم علوفه‌ای در ۵ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان آغاز شده است. برخی پیش بینی کرد: ۲۵۰ تن محصول سورگوم از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود. وی میانگین متوسط عملکرد این محصول را با توجه به شرایط کشت ۵۰ تن در هکتار برآورد کرد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: برخی مزایای کشت این محصول رشد سریع، تولید علوفه زیاد در مدت کوتاه و سازگاری با خاک‌های فقیر و کم بازده است. وی افزود: پراکنش عمده کشت محصول سورگوم در روستای پیریوسفیان و کمال آباد از توابع این شهرستان است که چهار هکتار از آن به صورت آبیاری تیپ انجام می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوانقزوینقزوین
شناسه خبر: 498275