flow
05 مهر 1401 - 08:50

تمام مطالبات گندمکاران مهابادی پرداخت می‌شود

مدیر جهادکشاورزی مهاباد گفت: بخش زیادی از مطالبه گندمکاران این شهرستان پرداخت شده و مابقی مطالبه باقی مانده نیز تا قبل از شروع فصل کشت پاییزه پرداخت می‌شود رحمان پیره‌بابی مدیر جهادکشاورزی مهاباد افزود: سال زراعی گذشته ۴۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد که این مقدار سال قبل از آن در حدود ۲۱ هزار تن بود و علاوه بر آن یک هزار و ۳۰۰ تن گندم بذری از کشاورزان این شهرستان خریداری شده است. جهادکشاورزی مهابادوی اضافه کرد: ۷ تن گندم در قالب طرح سیفام ۲ (خرید توافقی از کشاورزان سایر شهرستان ها) نیز خریداری شده و تمامی مطالبات آنان تا قبل از شروع کشت پاییزه که از ۱۰ مهر آغاز می‌شود، پرداخت خواهد شد. مدیر جهادکشاورزی مهاباد گفت: سال زراعی در مجموع بیش از ۸۵ هزار تن گندم از مزارع این شهرستان برداشت شد و گندم مهاباد از کیفیت زیادی برخوردار بود و میانگین سن زدگی حدود ۲ درصد ثبت شده است. گندم مهابادباشگاه خبرنگاران جوانمهابادمهاباد
شناسه خبر: 758847